Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 4/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 23 stycznia 2020 r.

W sprawie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zarządzenie Nr 3/2020 Wójta Gminy Słupca z dnia 24 stycznia 2020 r.

W sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021, a także kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała Nr XLIV/305/17 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2017 roku

W sprawie ustalenia kryterów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, klas pierwszych szkół podstawowych n aterenie GMiny Słupca oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zapytanie ofertowe - Dostawa gazu

Zapytanie ofertowe Dostawa gazu płynnego propan w ilości ok.50 000 litrów na sezon grzewczy 2017/2018 oraz dzierżawa i konserwacja dwóch zbiorników o poj. 6 700 litrów każdy do Szkoły Podstawowej w Koszutach.