Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe - Dostawa gazu

Zapytanie ofertowe Dostawa gazu płynnego propan w ilości ok.50 000 litrów na sezon grzewczy 2017/2018 oraz dzierżawa i konserwacja dwóch zbiorników o poj. 6 700 litrów każdy do Szkoły Podstawowej w Koszutach.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. administracyjno - księgowych Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych Gminy Słupca ( poprzednia nazwa jednostki: Samorządowa Administracja...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko urzędnicze w SASziP Gminy Słupca– referent ds. administracyjno-księgowych Informujemy, że w wyniku wstępnej analizy złożonych dokumentów na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający...